Codul Muncii


Cautati un articol din codul Muncii

Codul Muncii pe articole actualizat 2018 Legislatia Muncii

Actualizat prin:

Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 2016)

Legea nr. 57/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 283 din de 14 aprilie 2016)

Legea 176/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016)

Legea 220/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016)

Codul Muncii

 • Titlul I: Dispoziţii generale
 • Cap. I: Domeniul de aplicare
 • Cap. II: Principii fundamentale
 • Titlul II: Contractul individual de muncă
 • Cap. I: Încheierea contractului individual de muncă
 • Cap. II: Executarea contractului individual de muncă
 • Cap. III: Modificarea contractului individual de muncă
 • Cap. IV: Suspendarea contractului individual de muncă
 • Cap. V: Încetarea contractului individual de muncă
 • Sect. 1: Încetarea de drept a contractului individual de muncă
 • Sect. 2: Concedierea
 • Sect. 3: Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului
 • Sect. 4: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
 • Sect. 5: Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi procedura
 • concedierilor colective
 • Sect. 6: Dreptul la preaviz
 • Sect. 7: Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
 • Sect. 8: Demisia
 • Cap. VI: Contractul individual de muncă pe durată determinată
 • Cap. VII: Munca prin agent de muncă temporară
 • Cap. VIII: Contractul individual de muncă cu timp parţial
 • Cap. IX: Munca la domiciliu
 • Titlul III: Timpul de muncă şi timpul de odihnă
 • Cap. I: Timpul de muncă
 • Sect. 1: Durata timpului de muncă
 • Sect. 2: Munca suplimentară
 • Sect. 3: Munca de noapte
 • Sect. 4: Norma de muncă
 • Cap. II: Repausuri periodice
 • Sect. 1: Pauza de masă şi repausul zilnic
 • Sect. 2: Repausul săptămânal
 • Sect. 3: Sărbătorile legale
 • Cap. III: Concediile
 • Sect. 1: Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
 • Sect. 2: Concediile pentru formare profesională